…förrän man är över bäcken!

Nu har Isac öroninflammation och streptokocker:(